Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi de oplysninger du kan indtaste når du opretter et nyt projekt i iKontrol. 

For at gå i gang, klikker du først på iKontrollogoet øverst til venstre, så du er sikker på at starte fra forsiden. 

Herfra, holder du musen over "Opret" og vælger "Projekt" i menuen.

I næste skærmbillede, skal du udfylde diverse projektoplysninger. Dette sker i disse fem trin (gennemgås i detaljer længere nede): 

  1. Stamdata
  2. Underprojekter
  3. Kontrolplan
  4. Tegninger
  5. Brugere

Skal du hurtigt oprette en ny sag, kan du blot udfylde "Projektnavn" og derefter klikke på "Fortsæt" indtil du kan tilknytte brugere i trin 5.

Alt vedr. projektoplysninger kan tilføjes eller opdateres på et senere tidspunkt. 

Denne artikel gennemgår udelukkende de mest brugte indstillinger. Ønsker du en gennemgang af samtlige valgmuligheder og indstillinger ifm. oprettelse af projekter, se denne artikel:
Diverse projektindstillinger

Stamdata

Stamdata dækker over alle de grundlæggende oplysninger om projektet: Navn, sagsnummer, adresse, etc. Alt sammen oplysninger der fx. kan fremgå af forsiden på jeres KS-rapport.

Under "Yderligere indstillinger", kan du for blandt andet indtaste byggeperioden vha. felterne "Startdato" og "Slutdato". Systemet vil altid oprette dags dato som startdato. 

Underprojekter

Vil du opdele dit projekt i underprojekter (hvilket er en fordel i mange sammenhænge), skal det gøres her. 

For eksempel, kan du knytte individuelle tegninger til at konkret underprojekt - og på den måde gøre appen mere overskuelig for den der skal lave registreringerne. 

Som angivet på skærmen, klikker du blot på projektnavnet og kan derefter angive underlokation, etape eller lignende for at oprette et underprojekt i andet niveau. Du kan igen klikke på dette for at oprette tredje niveau, osv. 

Vi har lavet en længere artikel om brugen af underprojekter - og fordele ved det - som du kan finde her:
Overblik: Projektstruktur

Kontrolplan

Her kan du vælge de kontrolskemaer du ønsker at knytte til projektet. Alle kontrolskemaer der findes på kontoen vil blive vist her. 

Du sætter blot flueben i dem du ønsker at bruge. 

For hvert skema du markerer, bliver der vist en boks med "Kontrolmængde" yderst til højre. Her kan du angive hvor mange gange det pågældende kontrolskema skal udfyldes på dette konkrete projekt. 

Har du modtaget en større kontrolplan fra bygherre der skal leves op til, kan du oprette flere kolonner under projektets detaljerede kontrolplan (når du er færdig med oprettelsen), som for eksempel kontrolmetode, frekvens, acceptkriterier og lignende.

Er det dit første projekt, og er du ikke begyndt på at arbejde med kontrolskemaer endnu, kan du sagtens springe dette trin over og tilknytte kontrolskemaer på et senere tidspunkt. 

Tegninger

Hensigten med denne funktion er at uploade tegninger der udelukkende skal bruges til at markere på en tegning hvor en registrering er foretaget. Ønsker I at uploade det samlede tegningsmateriale så det er tilgængeligt i appen, anbefaler vi at lægge det i projektets dokumenter i stedet. 

Se evt. denne artikel:
Projektdokumenter

Årsagen er at det er nemmere for den medarbejder der skal lave registreringen hvis der kun er én eller få tegninger at tage stilling til i denne sammenhæng. 

Du klikker blot på "Vælg" for at søge blandt filer på din computer, og på "Upload" når du har valgt de relevante tegninger (systemet understøtter kun PDF-filer).

Hvis du oprettede underprojekter i trin to, vil du ud for hver tegning få en lille menu hvor du kan vælge hvilke(t) underprojekt(er) tegningen skal vises på.

OBS: Uploader du en PDF-fil med mere end én side, deler systemet den automatisk op i én fil pr. side. 

Brugere

I det sidste skærmbillede, vælger du ganske enkelt hvilke brugere der skal have adgang til projektet - både på hjemmesiden og i appen. 

Fra denne skærm, kan du enten klikke "Gem og afslut" for at gemme og gå tilbage til projektoversigten, eller klikke "Gem og gå til projektorganisation" hvor du kan oprette eksterne virksomheder - fx. bygherre. 

Læs mere om at oprette en eksterne virksomheder her:
Opret ekstern virksomhed
Opret en underentreprenør

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?