I denne artikel gennemgår vi appens brugerflade, grundlæggende funktioner og hvordan du opretter forskellige typer registreringer. Vi gennemgår ikke alle funktioner og menuer, men blot det basale der er nødvendigt for at kunne komme i gang med at bruge appen. Den er som udgangspunkt lavet til at sende data til administrationssiden i form af registreringer, og du kan dermed ikke fx oprette projekter eller kontrolskemaer fra appen.

Generelt

Som udgangspunkt, vil du navigere rundt i appen med et almindeligt “kort tryk”. Men, i visse tilfælde, kan du holde fingeren nede på en knap for at kalde ekstra information frem. For eksempel, kan du på et projekt finde projektoplysninger og se dokumenter.

I øverste venstre hjørne er der en knap med tre hvide streger. Denne åbner appens hovedmenu, hvor du blandt andet kan finde Indstillinger og kan se hvilken version af appen du har installeret (Om iKontrol).

Brug appen

Det første du vil møde er loginskærmen. Firma-ID er fælles for virksomheden, hvorimod brugeroplysninger er indviduelt for de forskellige brugere.

Når du er logget ind, vil appen som standard åbne på projektoversigten for den pågældende bruger. Denne vil variere alt efter hvilke projekter en bruger er tilknyttet. Du kan finde det ønskede projekt på listen, eller du kan søge efter et projekt øverst i skærmbilledet.

For at lave en registrering, klikker du på projektets navn og derefter det eller de underprojekter der er oprettet indtil du kommer til nederste niveau – hvor registreringen laves. Her vil du kunne se en liste over de tilgængelige typer registreringer du kan lave.

Fotodokumentation

Du skal først angive en placering (evt. på en tegning) og derefter kan du tilføje dokumentation; billeder, skitser, diktat eller en note. Når du har lavet din dokumentation, klikker du på ‘Gem’, vælger eventuelt en faggruppe, og til sidste om du ønsker at gemme lokalt eller på server.

Gemmer du lokalt, vil indrapporteringen udelukkende ligge på telefonen. Dette kan bruges hvis projektet foregår et sted med dårligt mobilnet, hvor man så i stedet kan vente med at uploade data indtil man er på WiFi eller bedre netværk. Dette gælder for alle typer af registreringer.

Så længe der ligger data lokalt på telefonen, vil der på alle skærmbilleder være et rødt banner hvor der står “Synkroniser besvarelser nu”.

Kontrolskemaer

Her vælger man først skematypen (i dette tilfælde er der kun Udførselskontrol). På næste skærmbillede vælger man det konkrete skema hvorefter besvarelsen påbegyndes. Klik på det første spørgsmål for at komme igen, og derefter vil spørgsmålene blive vist på skærmen ét efter ét. Herefter, vælger du igen ‘Gem’; enten lokalt eller på serveren.

Opgaver

Når du trykker på en opgavetype, åbnes der en menu hvor du i toppen kan trykke opret. Du kan først lave en placeringsangivelse og derefter kan du definere selve opgaven, som grundlæggende dækker over at definere opgaven, sætte en deadline og vælge en ansvarlig. Til sidst, skal du igen vælge om du vil gemme opgaven lokalt eller uploade til server med det samme.

Er du selv ansvarlig på en opgave, vil det figurere i en farvet cirkel i projektoversigten.

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support.

Fandt du dit svar?