Hvad er et projekt?

Udgangspunktet for at bruge iKontrol er at oprette projekter hvor alle registreringer placeres, og hvor man i sidste ende vil udskrive sin KS-rapport fra.

Projektet er dermed den principielle enhed du kommer til at arbejde med i iKontrol-systemet.

Projektstruktur

Når du opretter en ny sag i iKontrol, har du mulighed for at inddele dit projekt i underprojekter/-lokationer, etaper og lignende. 

Behovet vil naturligvis variere fra projekt til projekt - og vi ser det oftest på større projekter som fx. hospitaler, boligområder og lignende, hvor der ofte vil være adskillige fløje, blokke, opgange, etc. 

Opdeling af en byggesag har en række fordele ift. jeres daglige arbejde:

Den daglige registrering af KS/Dokumentation

  • Opdeler du fx. en bygning i etager, kan du knytte den relevante plantegning til hver etage. Det betyder at jeres medarbejdere kun får vist den ene tegning ifm. markering på plantegning - I undgår dermed fx fejl ift. markeringer af lokation for en udført kontrol. 
  • Det bliver muligt for jer at lave en specifik kontrolplan for hver lokation i det omfang det er nødvendigt. Det vil betyde at jeres medarbejdere kun ser de skemaer der er relevante for lige præcis dét underprojekt - og undgår på den måde eventuelle registreringer i forkerte kontrolskemaer.  

Visning / behandling af registreringer

  • Skal du se indrapporteringer for en bestemt etage, lejlighed eller lignende har du allerede i projektstrukturen en filtreringsmulighed. Hvis projektet ikke er opdelt, vil du måske have 500 registreringer at overskue, men med en projektstruktur kan du vælge at få vist de 15 der specifikt er lavet på fx "Etage 1".
  • Samme filtrering kan benyttes når du skal aflevere en rapport for et projekt. En rapport kan potentielt blive meget stor, og her kan det evt. være en fordel fx at kunne udskrive én etape ad gangen (se denne artikel for vejledning til at udskrive)

Hvor laves en registrering?

Når I skal lave en registrering, kan du kun gøres fra nederste niveau i projektet. Med andre ord; har I fx inddelt en blok i etager, er det ikke muligt at lave en "generel" registrering for hele blokken. 

Vi får derfor nogle gange spørgsmålet "hvad gør jeg så med modtagekontroller som ikke hører til én bestemt lokation?"

I det tilfælde, og andre hvor der er behov for "generelle" registreringer for byggepladsen/projektet, anbefaler vi at lave et separat underprojekt som fx. kunne hedde "Generelt" - som ikke har yderligere underprojekter. Det vil gøre det muligt at lave nogle generelle registreringer. 

Det kunne fx. se således ud:
(se denne guide for vejledning til underprojekter - der vil du finde dette overblik)

Ovenstående eksempel vil gøre det muligt at lave generelle registringer - da "Generelt" ikke har yderligere underprojekter. 

Diverse fakta om underprojekter

  • I kan altid oprette, slette eller redigere underprojekter på et igangværende projekt
  • I kan lave en specifik kontrolplan for den enkelte lokation. Laver i fx ovennævnte eksempel med "Generelt", kan I efterfølgende vælge at der eksempelvis kun kan udfyldes modtagekontroller i det underprojekt.

Fandt du dit svar?