Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

Bruger I et kontrolskema med spørgsmål som ikke altid kan eller skal besvares, er det muligt at tilføje svaret "ikke relevant". 

Det vil, udover de normale svarmuligheder, tilføje en ekstra mulighed - som i dette eksempel.

Det kunne fx. benyttes hvis I har to skemaer som er næsten ens, og hvor en mulighed for at "springe over" et spørgsmål er nemmere end at lave et separat kontrolskema.

"Ikke relevant" kan enten aktiveres samlet på alle spørgsmål i et skema, eller blot på individuelle spørgsmål.

For at ændre denne indstilling skal du være administrator på kontoen. 

Gå til "Global" i menuen, åbn "Digital KS" og klik på "Skemaer". Herefter, åbnes det enkelte skema på den lille blyant yderst til højre. 

Alle spørgsmål 

Under kontrolskemaets stamdata, kan du under "Hjemmeside- og appindstillinger" sætte flueben i "Ikke obligatorisk skema". Det vil aktivere "Ikke relevant" på samtlige spørgsmål.

Individuelle spørgsmål

Ønsker du kun at aktivere det på enkelte spørgsmål, skal du først åbne det pågældende spørgsmål. Her kan du under spørgsmålets stamdata også definere om spørgsmålet kan besvares med "Ikke relevant".

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?