Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

Overblik

I denne artikel gennemgår vi overordnet set de muligheder der findes i iKontrol ift. at administrere medarbejdere og hvad de har adgang til at se og redigere. Specifikke vejledninger findes under de enkelte afsnit.

Når I opretter interne brugere/medarbejdere, kan I tildele dem én af to adgangsniveauer (i det omfang at de skal kunne bruge hjemmesiden); Projektleder eller Administrator. Dette betyder at menuen i venstre side vil se ud på én af de to følgende måder:

Projektleder

En projektleder kan se indrapporteringer på tværs af de projekter de er knyttet til (Global), eller for et specifikt projekt (Dine projekter). De kan som udgangspunkt redigere i fx. kontrolskemaer for de projekter de er tilknyttet, men kan ikke ændre på de generelle indstillinger for kontrolskemaer.

Termen "projektleder" dækker i iKontrol over rettighedsniveau til hjemmesiden, men i praksis kan det være alt fra en håndværker/montør til en reel projektleder der har denne rolle i systemet. 

Administrator 

Kort sagt, har en "administrator" som udgangspunkt adgang til alle oplysninger, og kan redigere alle indstillinger. Der kan dog laves nogle mindre variationer vha. Brugergrupper, som vi kommer mere ind på længere nede i artiklen.

Man kan også vælge "Læseadgang" eller "Ingen Adgang" ved "Hjemmesideadgang", hvis den pågældende bruger udelukkende skal bruge appen. 

Guide: Opret ny bruger 

Faggruppe

Faggrupper er en måde at inddele jeres medarbejdere på, alt efter arbejdsområde. Det kunne fx. "Tømrer", "Murer", "El", etc.

Det har nogle fordele - blandt andet i forhold til: 

I appen, kan brugere kun se de kontrolskemaer der matcher deres egen faggruppe. Det giver bedre overblik og I undgår registreringer i forkerte skemaer. Arbejder I på et stort projekt, med mange personer og kontrolskemaer, er dette en god måde at gøre det der vises i appen relevant for den enkelte medarbejder.

Bruger i iKontrol til at oprette fx. "Mangler", kan I sætte en hel faggruppe som ansvarlig på opgaven i stedet for blot en enkelt person.  

På hjemmesiden, kan I bruge faggruppe til at sortere i registreringerne - du kan fx vælge kun at få vist registreringer lavet af "Tømrer" (se denne artikel).

Guide: Opret ny faggruppe

Brugergruppe

Som nævnt, kan brugergrupper bruges til at lave mere specifikke brugerrettigheder, ud over "blot" at vælge enten Projektleder eller Administrator. 

Det kunne for eksempel være følgende eksempel...

I arbejder på et stort projekt, hvor der er mange medarbejdere tilknyttet der alle er af typen "Projektleder" med hjemmesideadgang - lige fra udførende håndværkere til reelle projektledere. 

De kan som standard alle gå ind på hjemmesiden og ændre i kontrolplanen for et projekt; det kunne være at tilføje og fjerne skemaer, eller redigere i dem der benyttes. 

Vil man begrænse denne mulighed til de medarbejdere der rent faktisk har projektansvar, kan der laves en brugergruppe til de resterende medarbejdere, hvor indstillingen "Brugere kan ændre projektspecifik kontrolplan" deaktiveres. 

Det vil i praksisk betyde at alle "Projektledere" kan logge ind på hjemmesiden, men kun et lille udsnit af dem kan lave ændringer i kontrolplanen. 

På denne måde kan I undgå at der er "for mange kokke", om man så må sige - og undgå utilsigtede ændringer i en kontrolplan. 

... der er mange flere måder at anvende Brugergrupper på, udover ovennævnte. Sidder I med en udfordring hvor I vil tilpasse brugerrettigheder, så kontakt os endelig. Vi kommer gerne med input! :-)

Guide: Opret ny brugergruppe 

Har du behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support.

Fandt du dit svar?