Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

Alt arbejde i Eftersyn er baseret på individuelle stykker materiel - som alle er oprettet på baggrund af generiske materieltyper.

I denne artikel gennemgår vi hvordan I opretter (og håndterer) disse for at kunne komme i gang med at bruge modulet. 

For en materieltype, definerer man konkrete data man ønsker at vise på sit materiel; det kunne være producent, model, serienummer og lignende. Inden I går i gang med det praktiske arbejde ift. at oprette materieltyper, anbefaler vi at I bruger lidt tid på at overveje hvilke værdier der giver mening at vise i en oversigt på tværs af elværktøj, køretøjer og lignende. 

En løsning kunne, som tidligere nævnt, være:

 • QR-kode (bruges ved scanning til eftersyn og til at genfinde historik)
 • Serienummer på materiel
 • Producent / fabrikat
 • Model

Der kan sagtens tilknyttes flere værdier, dette er blot et ift. de værdier der vil være fremhævet i en oversigt.

Vi anbefaler at I medtager minimum én værdi som vil være unik for det enkelte materiel – fx serienummer eller QR-kode.

En materieltype oprettes i to trin

 1. Typen oprettes (fx. Elværktøj)
 2. Individuelle felter oprettes

Opret materieltype

I menuen vælger du "Global", "Eftersyn" og til sidst "Materieltyper".
Derefter klikker du på "Opret materieltype" øverst i skærmbilledet. 

Du skal som minimum give typen et navn; det kunne fx. være "Elværktøj", Elevator, "Anlæg", "Port", etc.  

Derudover, kan du...

 • Tilknytte et dokument. Det kunne være en manual der passer til typen generelt
 • Vælge et standard eftersynsskema
 • Standard eftersynsfrekvens (angives i måneder)
 • Vælge standard statusskemaer, som udløses af de forskellige statusser materiellet kan sættes i (fx. "Efterset og OK", "Observation", "Ude af drift" og lignende)

Klik "Gem" og typen vil nu ses som en blå bjælke i din oversigt. 

Opret felt

Du kan nu begynder at definere hvilke data du vil knytte til din materieltype. 

Klik på "Opret felt"

Du skal som minimum angive to ting; for det første et navn - fx. "Producent" og en "Felttype" hvilket definerer om det fx. er tal eller tekst der skal indtastes. 

Derudover, kan du...

 • Vælge en standardværdi (fx. hvis alt materiel er samme producent)
 • Vælge om feltet er påkrævet 
 • Vælge om feltet er fremhævet (det er disse der vises i den samlede oversigt, og som man skal være påpasselig med er ens på tværs af forskellige materieltyper)
 • Aktivere stregkodesøgning (materiel kan findes i app vha. QR-kode)
 • Vælge at værdier er unikke - så du fx. ikke får oprettet samme serienummer eller QR-kode to gange. 

Herfra, skal du oprette materieltyper og felter indtil I har en dækkende liste af typer. 

Forslag til videre læsning:
Opret servicelokation (link)

Har du behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?