Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi alle de grundlæggende indstillinger for Eftersyn. Disse er delt op i "Indstillinger", "Statuskoder" og "Brugertilladelser".

Indstillinger

I denne sektion, kan aktivere/deaktivere en række funktioner i Eftersyn. Som udgangspunkt, kan du bruge modulet både som servicevirksomhed og til eget materiel uden at skulle tage stilling til nedenstående valgmuligheder. 

Vi gennemgår kort alle indstillingerne her. Derudover, kan du i systemet holdes musen over de små "?" for at se en kort forklarende tekst for den enkelte indstilling.

 • Aktivér økonomi: Viser pris og afskrivningsperiode
 • Aktivér eftersyn: Styrer om eftersynsfunktioner er synlige på materiel
 • Dage før highligt af materiel: Hvornår eftersynsdato skal på et stykke materiel markeres med orange. Herunder, er der indstillinger for om der skal sendes notifikationer pr. email - og hvem der skal modtage dem og hvornår. 
 • Aktivér Skema ved statusskift: Styrer om der skal udfyldes et kontrolskema når et stykke materiel returneres til en lokation. Dette vil fx. være hvis et stykke materiel har været fjernet fra dets primære lokation og skal efterses ved returnering. 
 • Du kan bestemme om man skal kunne se manualer og kvitteringer på materiel
 • Aktiver QR-kode i appen. Dette er fx. hensigtmæssigt ift. at udføre eftersyn på det korrekt materiel; ved eftersyn scanner man blot QR-kode og appen vil hente det rigtige materiel frem. Med QR-koden, kan man også hente servicehistorikken på materiellet frem. 
 • Aktiver NFC på appen: NFC står for "Near Field Communication" og kræver at der sidder en lille sender på materiel der udsender en radiofrekvens. 
 • Aktivér autooprettelse af lokation: Denne kan aktiveres hvis I udelukkende opretter sager til servcieadresse. Så skal I ikke sætte flueben i "Opret lokation" hver gang I opretter ny adresse.

Statuskoder

Her opretter du de statuskoder som I ønsker at bruge til jeres materiel. Det kunne fx. være "Klar til brug", "Defekt" og lignende. Under jeres materieltyper, kan man knytte standardskemaer til de enkelte statusser. 

Brugertilladelser

Her kan I for hver bruger på jeres konto definere hvilke rettigheder de har til at arbejde i "Eftersyn". 

Rettighederne er: 

 • Kan oprette lokation (kundens serviceadresse)
 • Kan oprette, redigere og slette materiel (gælder også for appen)
 • Kan efterse materiel (denne er naturligvis nødvendig for udførende servicemedarbejdere)
 • Kan besvare skemaer ved statusskift

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?