Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

Bruger I Eftersyn til at efterse jeres kunder materiel, skal kundens adresse (der hvor materiellet befinder sig) oprettes som en lokation. 

Alt materiel (og dermed eftersynsopgaverne) oprettes med udgangspunkt i lokationen - som findes i modulets lokationsoversigt. 

Funktionen til at oprette en lokation er den samme som projektoprettelse til byggevirksomheder - til styring af KS - og nogle trin kan derfor springes over. 

Udover selve lokationen, skal kunden oprettes med person- og/eller virksomhedsoplysninger ift. at kunne modtage eftersynsrapporter. Dette gennemgår vi sidst i artiklen. 

Opret lokation

Klik først på "Dine projekter" i menuen i venstre side af skærmen. Hold musen over "Opret" og vælg "Projekt".

I det næste skærmbillede, udfylder du serviceadressen og sætte flueben i "Opret lokation" nederst. I denne sammenhæng, er "Bygherre ref.", Faggruppe" og Bygningsdelsliste" ikke relevant. 

De følgende skærmbilleder "Underprojekter", "Kontrolplan" og "Tegninger" er ikke relevante i denne sammenhæng og du kan derfor klikke "Fortsæt" til du når skærmbilledet for "Brugere". 

Her vælger du de medarbejdere der skal kunne tage serviceopgaver på denne lokation. 

I dette tilfælde, fortsætter vi med at oprette kundeoplysninger med det samme - klik derfor på "Gem og gå til projektorganisation".

Opret kundeoplysninger

Klik på "Opret ny organisation"

OBS: En kunde skal kun oprettes én gang. Opretter du på et senere tidspunkt en ny serviceadresse som hører under samme kunde, kan du blot vælge dem på liste i menuen "Vælg eksisterende organisation". 

Du skal nu udfylde relevante kontaktoplysninger kunden - både virksomheden og den pågældende kontaktperson. Ikke alle felter er nødvendige; vi har markeret de felter du som minimum skal udfylde for at kunne gemme oplysningerne. 

"ProjektWeb" er den platform der danner grundlag for at jeres kunde kan se og modtaget eftersynsrapporter. 

Når du er færdig, klikker du "Gem" i bunden.

Serviceadressen, vil nu fremgå af jeres lokationsoversigt. Den ser du ved at vælge "Global" i menuen og derefter åbne "Eftersyn".

I er nu klar til at oprette materiel på adressen.

OBS: Hvis I gerne vil benytte et eksisterende projekt som servicelokation, skal I oprette det som en ny lokation i jeres lokationsoversigt. 

Her, opretter i en ny "Ekstern lokation" og knytter den til det eksisterende projekt under "Hovedlokation". 

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?