Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi hvordan du planlægger eftersynsopgaver på materiel. 

Som udgangpunkt, har I to muligheder for at planlægge et eftersyn på to forskellige måder:

  • Baseret på eftersynsdato, vil materiel blive synligt under "Kalender" og kan trækkes ind på den relevante dato/bruger
  • Opret en opgave fra bunden hvor man vælger det pågældende materiel og servicelokation

Opret fra Kalender

Når et materiel nærmer sig næste eftersyn, vil det blive synligt under funktionen "Kalender" under "Global" i hovedmenuen. 

Her trækkes det pågældende materiel inde på en dato / bruger for at planlægge en eftersynsopgave. 

Når materiellet placeres på et felt i kalender, vil du se et vindue med materiel beskrivelse og mulighed for at vælge i bunden om det er en tilbagevendede opgave. Du skal derfor sætte en tidsramme for hvornår opgaven skal gentages ift. udførelsesdato. 

Slår du dette til, får du også mulighed for at vælge om der på senere eftersyn skal kunne oprettes nyt materiel.

Eftersynet vil nu figurere under jeres "Eftersynsoversigt" i menuen, og være tilgængeligt i appen under "Globale opgaver".

Opret fra "Eftersynsoversigt"

Gå til "Global" i menuen, og klik derefter på "Eftersynsoversigt" i sektionen "Eftersyn". Herefter klikker du på "Opret".

Du vil nu først skulle vælge hvilket projekt opgaven hører til.

I det følgende skærmbillede kan du definere serviceopgaven med følgende:

Lokation
Vælg den lokation som eftersynet knytter sig til (projektets lokation)

Stamdata (tekst til app eller backend)
Her kan du, hvis nødvendigt, skrive en separat tekst til servicetekniker, og kan evt. skrive en separat tekst til administrator. Begge kan dog også blot være samme tekst.

Dokumentation
Upload evt. billedemateriale der kunne være relevant

Ansvarlig
Hvem skal udføre eftersynet

Deadline
Seneste dato for udførsel

Flere opgaver
Skal opgaven gentages med et fast interval, skal det angives her. Du definere hvad tidsrammen er for at gentage opgaven, og om det skal baseres på oprettelsesdato eller udførelsesdato.
Du kan yderligere definere den faste ansvarlige. 

Materiel
Her vælger du det materiel der skal efterses på opgaven.

Udfyld felterne som nødvendigt, og klik "Gem" i bunden af skærmbilledet. 

Eftersynet vil nu figurere under jeres "Eftersynsoversigt" i menuen, og være tilgængeligt i appen under "Globale opgaver".

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?