Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi hvordan man opretter et nyt kontrolskema. Du kan vælge at oprette ud fra en skabelon i vores skemabibliotek, eller du kan oprette et skema fra bunden. 

Under "Global" i menuen, vælger du først "Digital KS" og derefter "Skemaer". Hold musen over "Opret" og kan her vælge "Skema" eller "Skema fra skabelon".

Opret udfra skabelon

I det næste skærmbillede, vil du en liste med alle de standardskemaer der ligger i vores skemabibliotek. De vigtigste oplysninger her er: 

 • Skabelonnavn
 • Skematypen
 • Udbyder (fx. Dansk Byggeri)
 • Spørgsmål (klik på det lille "i" for hurtigt overblik over spørgsmål i kontrolskemaet)

Finder du en skabelon du ønsker at bruge, sætte du flueben i det lille felt yderst til højre, og vælger "Tilføj" i bunden af skærmen. 

I næste skærmbillede, får du mulighed for at definere tre ting for skemaet: 

 1. Skematype
 2. Faggrupper
 3. Hvilke(t) projekter skal skemaet knyttes til

Muligvis kan du blot lade Skematype og Faggruppe stå som de er, men det er muligt at de indstillinger som skemaet har som standard ikke matcher jeres kontos opsætning, og der kan du så ændre det efter behov. Til sidst klikker du "Tilføj skemaer" for at gemme det på din konto, og evt. projekt(er). 

Opret skema fra bunden

Vil du oprette et skema fra bunden, hvor du selv definerer alle spørgsmål, klikker du i stedet "Opret fra ny" i toppen af skærmen.

I næste skærmbillede, skal du overordnet set oprette to sæt oplysninger.

 1. Overordnede skemaoplysninger:
  - Skemanavn
  - Skematype
  - Faggruppe(r)
  - Tilknyttede projekter
 2. Selve opbygningen af kontrolskemaet

Ift. opbygning af et kontrolskema, fokuserer vi her blot på det absolut basale; nemlig spørgsmålsteksten og svartypen. 

Spørgsmålsteksten er ganske enkelt det spørgsmål der skal besvares ifm. en kontrol. I en Modtagekontrol, kunne det være "Er der transportskader?". I det tilfælde ville det så være "Ja / Nej" der var den naturlige svartype. 

For at oprette et nyt spørgsmål, klikker du på "+" i det stiplede område. 

Når du har oprettet alle spørgsmål, klikker du blot "Gem skema" i bunden af skærmen, og skemaet er klar til at blive besvaret i appen på det eller de projekter hvor det er tilknyttet. 

OBS: Oplever I at én eller flere personer ikke kan se det pågældende skema på et projekt, vil er den typiske årsag at faggrupper for skemaet og for medarbejderen ikke overlapper. 

For mere info om skemaoprettelse - se evt. disse artikler:
Avancerede skemaindstillinger (ikke skrevet)
Svartyper (ikke skrevet)

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?