Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi hvordan du arbejder med valideringsregler i et kontrolskema. Du bliver introduceret for valideringsregler og deres grundlæggende udformning. Efterfølgende vil du være i stand til at oprette simple valideringsregler. 

Overordnet set, gør disse regler det muligt at lave nogle obligatoriske handlinger i et kontrolskema.

I en Modtagekontrol, kunne man fx have spørgsmålet "Er der transportskader?". I den forbindelse, kan det være nyttigt at få taget nogle billeder af de pågældende skader. Det er altid muligt at tage billeder på et spørgsmål, men det er ikke obligatorisk - med en valideringsregel kan dette gøres obligatorisk.

For at bruge Valideringsregler, skal du først trykke på den lille "vinkel" yderst til højre på skemaet for at åbne flere indstillinger

For at sørge for at der bliver taget billeder, kan du fx. bruge en regel hvor svaret "Ja" gør det obligatorisk at tage et billede. Med denne type regel aktiveret, kan man ikke gå videre til et nyt spørgsmål uden at have taget billede. Forsøger man, vil man se teksten "Fejl - du skal tage et billede på dette spørgsmål" i appen.

Hvis I også har licens til at oprette opgaver, er det også muligt at lave en valideringsregel der gør at der kan oprettes en opgave hvis man registrerer en fejl eller "afvigelse". 

Det ville gøre at man nu har en separat opgave, udover kontrolskemaet, som der kan følges op på. 

Opret valideringsregel

I menuen "Tilføj valideringsregel", vil der som udgangspunkt stå "INGEN". Klik her og vælg derefter "Administrer valideringsregler".

Herefter, klikker du på "Opret ny valideringsregel" for at begynde.

I denne artikel, holder vi os til en simpel valideringsregel - nemlig en der knytter sig til svarmulighederne "Ja" eller "Nej" - jævnfør eksemplet længere oppe. 

Først, skal du give den et navn. Her vil vi som udgangspunkt anbefale at navngive dem efter hvordan "fungerer" - altså eksempelvis "Hvis JA = Billede". Reglerne er ikkeskemaspecifikke, så hvis du i et andet skema har behov for at bruge samme regel er der ingen grund til at oprette en ny forfra. Et navn der går på "handling" vil her hjælpe dig til at at holde styr på dem. 

I "Svartype", vælger vi her "Ja / Nej". 

Tilføj statuskode

Denne funktion bruges typisk ifm. runderinger, hvor man ønsker en farvemarkering på hvor alvorlig registreringen er. I dette eksempel, bruger vi ikke statuskoder - og gennemgår derfor heller ikke opsætning for disse. 

Påkræv kommentar / billede

Her vælger du hvilken type dokumentation brugeren tvinges til at tilføje på spørgsmålet. I dette tilfælde, vælger vi blot "Påkræv billede".

Tilføj hændelse

Her kan du vælge hvis der fx. skal oprettes en opgave der kan benyttes til opfølgning. Valgmulighederne er:

  • Vis advarselstekst
  • Påtving oprettelse af opgave i appen
  • Opret automatisk opgave

I denne sammenhæng, kunne en advarselstekst fx. være "Har du husket at kontrollere..."

De to valgmuligheder for opgave kan give samme resultat i sidste ende. Forskellen er om brugeren skal oprette ting som ansvarlig, deadline, etc manuelt på skærmen, eller om opgaven blot oprettes "i baggrunden" uden brugeren reelt er klar over det. 

For at gemme din regel, ruller du til bunden og klikker "Gem ændringer".

Du kommer nu tilbage til selve skemaopsætningen. Den regel du netop har oprettet er ikke automatisk tilføjet til spørgsmål. Åbn igen menuen "Tilføj Valideringsregel" og aktivér den du netop har oprettet.  

Har du behov for hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support.

Fandt du dit svar?