Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel gennemgår vi skematyper; hvordan du kan bruge dem, og hvordan de oprettes / redigeres. 

I iKontrol, er kontrolskemaer delt op i nogle overordnede "grupper" - skematyper. 

Når en ny konto startes op, vil der som udgangspunkt være tre typer tilgængelig: 

 • Modtagekontrol
 • Udførelseskontrol
 • Slutkontrol

Som iKontrolkunde, står det jer frit for at slette eller redigere, og yderligere at oprette helt nye - alt efter jeres behov. 

Hvad kan skematyper bruges til?

Overordnet set, kan I bruge skematyper til at strukturere jeres kontrolskemaer på en specifik måde. Vi ser brugere der udelukkende benytter de standardtyper kontoen opstartes med, og vi ser brugere der opretter adskillige nye skematyper til forskellige formål. 

Eksempelvis, kan man tage "Udførelseskontrol" og dele op i mindre dele hvis virksomheden omfatter mange typer arbejde; fx. "Udførelseskontrol - Tømrer", Udførelseskontrol - Murer", og så videre. Fordelen ved dette er at man kan have separate afsnit for hver skematype når man skal danne sin KS-rapport. 

Har I behov for input - er I naturligvis velkomne til at kontakte os. 

Opret ny skematype

Dette kan kun gøres af en bruger med administratoradgang.

Gå til "Global" i menuen, vælg "Digital KS" og klik på "Skemaer". Derefter, holder du musen over "Opret" og klikker på "Skematype".

I det følgende skærmbillede, ser du listen med alle skematyper på jeres konto. Her finder du knappen "Tilføj skematype". 

Klik på den, og du er i gang med at oprette en ny skematype. 

 1. Først giver du blot typen et navn.
 2. Indstillinger for placering; her vælger du en "hovedtype" som dækker over om man i appen skal markere på en tegning eller ej.

  Du kan angive en Placeringstekst der optræder som en lille hjælpe tekst i det felt hvor brugeren kan notere yderligere om placering. Man kunne fx skrive "Noter lokalenummer".

  Yderligere, kan du vælge om plantegningsmarkering og placeringstekst skal være obligatorisk ved registreringer der ligger under denne skematype.

  Tillad stregkode-skanning ved placeringstekst gør det muligt at skanne fx en QR-kode ved registrering. Det kunne være hvis man bruger skemaet til runderinger på faste lokationer.

  Tillad markering på kort i appen gør det muligt at sætte en "nål" på et Googlekort for at registrere en geografisk lokation.
 3. Det er muligt på selve kontrolskemaet at oprette et standardsvar for hvert spørgsmål. Med denne indstilling aktiveret, bliver det muligt at besvare et kontrolskema med ét tryk med disse standardsvar. 
 4. Du kan definere specifikke rettigheder for hver af jeres brugergrupper (hvis I har mere end en). Er du i tvivl om hvad du skal vælge her, anbefaler vi at du blot aktiverer dem alle. Du kan læse mere om brugergrupper i denne artikel

Afslut ved at klikke "Gem" - og du kan nu oprette kontrolskemaer under denne skematype.

Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?