Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi hvordan du kan oprette en kontrolplan for projektet hvor du for eksempel kan definere kontrolmetode, omfang og lignende for de enkelte kontrolskemaer.

I jeres KS-rapport, vil det fremgå som en tabel med de værdier I har indtastet - evt. i forhold til udbudskontrolplanen.  

Man kan vælge at oprette kontrolplan på ny i starten af nye projekter, eller man kan vælge at oprette nogle globale værdier for skemaet som automatisk kommer med på nye projekter. 

Har I for eksempel en Udførelseskontrol hvor Omfang altid er 100%, kan I med fordel oprette dette globalt - så vil denne værdi altid være med fra starten. 

Skærmbillederne for at oprette en kontrolplan er identiske uanset om det er globalt eller projektspecifikt, så I denne guide tager vi udgangspunkt det globale niveau.

Start med at gå til "Global" i menuen, og vælg derefter "Kontrolplan" under "Digital KS"

I det følgende skærmbillede, kan det variere hvilke og hvor mange skemaer der bliver vist, men uanset hvad vil du se fem kolonner. 

 1. Kontrolmængde
 2. Interval
 3. Hyppighed
 4. Metode
 5. Kontrolmængde

Kolonnerne kan inddeles i to grupper:

 1. Denne vedrører det daglige praktiske arbejde, hvor man kan tilføje nogle værdier for hvor mange gange og hvor ofte et skema skal udfyldes fra appen. Det vil vise nogle statusfarver for hvorvidt man har nået den daglige/ugentlige/samlede mængde. 
 2. Disse kolonner vedrører specifikt det dokument man kan inkludere i en KS-håndbog (evt. inden projektets opstart) hvor man kan vise fx. bygherre hvilke kontroller man vi lave. 

I denne artikel, fokuserer vi på gruppe 2.

I dette eksempel, kan jeg indtaste værdier for Hyppighed, Metode og Kontrolmængde for et skema, og disse værdier vil nu optræde som standard på alle nye projekter hvor dette skema tilføjes. 

OBS: På dette skærmbillede, skal du ikke trykke "Gem" for at gemme de forskellige værdier. Når du har indtastet noget og klikker i et nyt felt, vil der står "Gemt" nede i bunden af skærmen. 

Ønsker I at bruge flere / andre kolonner end de der er oprettet som standard, kan du på blyanten i hver kolonne redigere navnet - eller du kan klikke på skraldespanden for at slette den. 

I kan dermed bygge jeres egen struktur - som for eksempel kan matche udbudskontrolplan. 

Det er ikke muligt at ændre rækkefølgen på kolonnerne, så overvej evt. rækkefølge inden du opretter dem. 

Vil du arbejde med samme funktion fra et projekt, skal du i menuen (efter at have valgt projekt) vælge "Kontrolplan" under "Digital KS". Her vil du se to ting der ikke optræder globalt.

Projektspecifik kontrolplan

Går du til "Kontrolplan" på et projekt, vil du se to ekstra kolonne:

 1. Kontrolpunktsnummer
 2. Prædefinerede kontrolpunkter

Kontrolpunktsnummer

Her kan du give de enkelte skema et referencenummer, hvis jeres kontrolplan skal matche udbudskontrolplanen fra jeres bygherre. I en udskrift, vil nummeret fremgå ud for det pågældende kontrolskema i kontrolplanen.

Prædefinerede kontrolpunkter

Har I kontrolskemaer der skal udfyldes på bestemte lokationer, inden for en bestemt tidsramme, kan I med fordel bruge prædefinerede kontrolpunkter. Disse giver
mulighed for at markere på tegningen på forhånd, og sætte en deadline, på forhånd. 

Klik på ikonet med plantegningen og nålen for at oprette et punkt. I vinduet der åbner, definerer du: 

 1. Hvilket underprojekt kontrollen skal foretages på
 2. Hvilken tegningen det drejer sig om
 3. Det konkrete kontrolpunkt (inkl. placeringstekst og deadline)

Når du er færdig, klikker du "Gem" og kommer tilbage til jeres kontrolplan. Her vil du se at ikonet nu er blåt og angiver hvor mange kontrolpunkter du har defineret for dette skema.

I appen, vil I se at der kommer farvemarkeringer på det enkelte skema for at angive mængden og status på kontrolpunkter.

 • Orange = Afventer
 • Grøn = Udført
 • Rød = Deadline overskredet

Tryk på skemanavnet, og derefter "Vis prædefinerede" for at se tegning med punkter hvor der skal udføres kontrol.


Har du behov for yderligere hjælp, er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support. 

Fandt du dit svar?