Tip: Når du skifter side i iKontrol, lukker dette vindue. Klik her for at åbne denne artikel i en ny fane.

I denne artikel, gennemgår vi hvordan du opretter enkelte stykker materiel. De oplysninger du gemmer på dem er baseret på de "felter" du tidligere definerede på den enkelte materieltype.

I dette tilfælde, er det typen "Elværktøj", hvor vi skal oprette følgende oplysninger:

  • QR-kode
  • Serienummer
  • Producent
  • Model

Du opretter nyt materiel under jeres lokationsoversigt, som ligger under "Global" i hovedmenuen.

Når du har klikket på "Opret materiel", kan du udfylde alle oplysninger på materiellet.

Lokation

Her vælger du den lokation som materiellet befinder sig på. Tryk på knappen "Vælg lokation" for at åbne menuen.


"Lokation" dækker over hvor materiellet befinder sig nu - hvor "Stamlokation" definerer hvor materiellet overordnet set hører til.

Type

Her klikker du på knappen hvor der som udgangspunkt står "Intet valgt" for at se dine valgmuligheder. I denne artikel, vælger vi "Elværktøj". Felterne i denne sammenhæng kan variere afhængig hvilke felter der er defineret under materieltypen.

QR-koden vil være den værdi der matcher det klistermærke der rent faktisk sættes fast på materiellet.

Tilknytning af eftersynsskema

Her kan du først og fremmest tilknytte et standardskema til brug ved Eftersyn. Skemaerne oprettes ikke direkte i Eftersynsmodulet, men derimod i funktionen til kontrolskemaer. Er du ikke bekendt med hvor disse oprettes, kan du med fordel se denne artikel.

Ved at klikke "Tilføj" kan man oprette separate frekvenser for eftersyn og dermed for eksempel oprette et årligt/stort eftersyn og et halvårligt/lille eftersyn.

Dokumenter

Til sidst, kan der knyttes diverse medier og dokumenter til materiellet. Det kan være videomanualer hvor der linkes direkte til YouTube (det skal være YouTubelinks. Andre tjenester understøttes ikke).

Tekstmanualer kan enten uploades direkte eller vælges blandt Globale Dokumenter på kontoen.
Det samme gøre sig gældende for andre type dokumenter; det kunne fx. kvitteringer, et billede af materiellet eller lignende.

Klik "Gem" til sidst, og dit materiel vil nu fremgå af listen under den pågældende lokation.

Har du spørgsmål - er du naturligvis velkommen til at kontakte vores support.

Fandt du dit svar?