iKontrol Basis

iKontrol har to Basispakker, Standard og Premium.

Det er obligatorisk at have en af pakkerne, da det giver adgang til de basale funktioner i iKontrol.

FUNKTION

STANDARD

PREMIUM

Dokumenthåndtering inkl. tegninger

✔️

✔️

Rapportgenerator

✔️

✔️

Projektkommunikation

✔️

✔️

ProjektWeb

✔️

✔️

Gratis support

✔️

✔️

Ubegrænset lagerplads

✔️

✔️

Tekniske forespørgsler

✔️

Aftalesedler

✔️

D&V-manualer

✔️

API-adgang

✔️

PRIS

+20%

+40%

Basispakke - Standard

iKontrols Standard-pakke indeholder vores standard features, såsom dokumentmodul, gratis support og fri dataplads.

Alle brugere kan benytte sig af disse funktioner. F.eks. kan en bruger uden licens også bruge dokumentmodulet og se de delte dokumenter.

Basispakke - Premium

iKontrols Premium-pakke er en udvidelse af Standard-pakken.

Med Premium-pakken får man mulighed for at bruge modulerne: Tekniske forespørgsler, Aftalesedler, D&V-manualer og API-adgang (dataudvekslingsfunktion til integration med andre systemer).

Det er en pakke for hele jeres konto, så hvis man har Premium-pakken, giver det f.eks. mulighed for at alle ens brugere kan oprette aftalesedler og bruge de andre funktioner (også brugere uden en licens).

Licenser

I iKontrol skal en bruger have en licens for at kunne se og bruge funktionerne licensen indeholder, se herunder hvad de enkelte licenser indeholder:

Per bruger per måned

Lille

Mellem Digital KS

Mellem Opgaver

Mellem Eftersyn

Stor

Foto-licens

✔️

✔️

✔️

✔️

Digital KS

✔️

✔️

Opgaver

✔️

Eftersyn

✔️

✔️

PRIS

118 kr.

227 kr.

227 kr.

227 kr.

336 kr.

Lille - Fotodokumentation

Fotodokumentation er det grundlæggende modul i iKontrol. Med dette kan du nemt tage billeder, notere, skitsere og samtidig markere, hvor du befinder dig henne via plantegningsmarkeringer. De følgende funktioner er indeholdt i modulet:

Funktioner fra valgte basispakke

 • Markering på plantegning
 • Billeder
 • Noter
 • Skitser
 • Diktater

Mellem - Digital KS

Digital KS giver dig mulighed for at følge din kvalitetssikring til dørs. Du kan nemt oprette, redigere og registrere din KS via kontrolskemaer og de præ-definerede spørgsmål kontrolskemaerne indeholder. Et uddrag af funktioner er:

 • Funktioner fra valgte basispakke
 • Alt fra Fotodokumentation
 • Kontrolskemaer med spørgsmål
 • Markering på plantegning
 • Billeder
 • Spørgsmålsvalidering

Mellem - Opgaver

Med opgave-licensen er det ligetil at styre dine opgaver på en nem og overskuelig måde. Du kan sætte en ansvarlig for opgaveløsning, enten navngivet ansvarlig eller evt. en eller flere faggrupper, en deadline for, hvornår den skal være løst og samtidig følge med i forløbet via opgavestatusser. På den måde er du i kontrol med din opgavestyring.

Det er kun dem der skal sende en opgave til andre der skal bruge opgave-licensen, da alle andre brugere kan svare på opgaverne uden licensen.

Et uddrag af funktioner er:

 • Funktioner fra valgte basispakke
 • Alt fra Fotodokumentation
 • Markering på plantegning
 • Billeder
 • Opgavebeskrivelse
 • Ansvarlig
 • Deadline

Mellem - Eftersyn

Med en eftersyns-licens kan du bruge iKontrols eftersyns modul.

Det er muligt at oprette dine kunder og deres materiel, så når du står ude ved kunden kan du få et overblik over hvilket materiel de har og udføre eftersynet via App'en.

Et uddrag af funktioner er:

 • Funktioner fra valgte basispakke
 • Eftersynsskemaer
 • Billeder
 • Kalender planlægning
 • Overblik over materiel
 • Registrer forbrugsvarer

Stor - Alle funktioner

Med iKontrols store licens får du adgang til alle modulerne: Fotodokumentation, Digital KS, Opgaver og Eftersyn.

 • Funktioner fra valgte basispakke
 • Alt fra Fotodokumentation
 • Alt fra Digital KS
 • Alt fra Opgaver
 • Alt fra Eftersyn

Andre adgange

Tillægsfunktioner

Pris pr bruger pr måned

Ekstra administrator

0 kr.

Interne brugere

0 kr.

Underentreprenører

0 kr.

Administrator - Rettighed

Det koster i iKontrol ikke ekstra at have flere administratorer. Det er en rettighed man kan tildele en bruger, så brugeren kan administrere iKontrol kontoen. Administratorer kan redigere alle globale indstillinger, samt globale skemaer.

Administratoren kan også redigere og oprette andre brugere.

Intern bruger - uden licens

En bruger kan godt være oprettet i iKontrol uden licens. Det eneste denne bruger kan er dog at tilgå de funktioner, der er i den valgte iKontrol Basispakke. Det vil sige f.eks. se dokumenter, og evt. sende tekniske forespørgsler, hvis man har Basispakken Premium.

Underentreprenør

Det er gratis at have en underentreprenør adgang. Denne bruger kan få en gratis App adgang, hvor brugeren kan få adgang til at besvare de opgaver, som bliver sendt fra en bruger med Opgave-licensen.

Brugeren kan få adgang til Projektweb, hvor de kan følge med i den udførte kvalitetssikring.

Projektorganisation

En projektorganisation kan f.eks. være en bygherre, rådgiver eller hovedentreprenør.
Ved at oprette dem i iKontrol kan man give dem adgang til projektweb, hvor de løbende kan følge med i den udførte kvalitetssikring på projektet.

Fandt du dit svar?