Dette release har fokus på at optimere og forsimple projektoprettelsen og projektoversigten, samt introducere det nye værktøj ”Projektlisten” til dit iKontrol.

Projekt-oprettelse er en af de mest essentielle elementer i iKontrol og i dette release bliver oprettelsen optimeret, så det i højere grad guider dig gennem oprettelsesprocessen og vejleder til opsætningen af de grundlæggende indstillingsmuligheder for projektet. Det betyder at man med denne opdatering vil opleve en markant forsimpling af ‘opret projekt’ workflowet, hvor man går fra at skulle tage stilling til en masse opsætningsmuligheder, til et workflow der er simpelt og hurtigt, og hvor man kun skal forholde sig til det grundlæggende projektindhold.
For at sikre overblikket over et projekt vil ”Projekttjeklisten” blive introduceret. Checklisten er din personlige guide til oprettelse af et projekt og indeholder genveje til de vigtigste funktioner for dit projekt, så du altid hurtigt og nemt kan komme hen til funktionerne.

Oprettelse af et skabelonsprojekt er i kombination med projektoprettelses-flowet, ligeledes blevet optimeret. Ændringer bringer et øget fokus på skabelonsprojekters funktionalitet, så skabeloner fremadrettet bliver anvendelige både på app og på computeren. Opdateringen giver muligheden for at nemmere skræddersy forskellige projektopsætninger og gøre projektoprettelse mere simpel og effektivt.

I forlængelse heraf har projektoversigten fået en mindre opdatering, hvor projekttypen og dens status fremover vil fremgå. Det betyder at man fremover kan se hvorvidt et projekt er en skabelon eller inaktiv, samt filtre efter dette.

Ændringerne i dit iKontrol:

For at gøre det overskueligt hvilke ændringer som der kommer til at ske, kan du nedenfor læse om de tre hovedpunkter:

1. Opret projekt og projekttjekliste

2. Skabelonsprojekter

3. Projektoversigten og Nyheder

1. Opret projekt

Oprettelse af et nyt projekt vil ikke indeholde de samme oprettelsespunkter som tidligere, da det er dette flow som har fået en simplificering. Nedenfor kan du finde de nye punkter som du vil møde i det nye oprettelsesflow:

1. Projektinformationer

2. Projektadresse

3. Projektstruktur

4. Opret underprojekter

5. Brugere (tilføj interne brugere)

6. Tilpas projektmenu

7. Eftersyn/ Opret som ekstern lokation

8. Placer i projektmappea.

8.1 Ny funktion: Mulighed for at oprette projektmappe under opret projekt- forløbet.

De funktioner som er blevet flyttet ud af projekt-oprettelsesflowet er:

· Bygningsdelslister

· Bygherre reference

· Faggruppe (projektets faggruppe)

· Link til kort

· ‘Vis skemamapper i appen’

· ‘Gør til skabelonsprojekt’ (skabeloner bliver en separat funktion)

· Beskrivelse til app’en

· Beskrivelse til udskrifter

· ‘Vis thumbnails som’

· Kontrolplan/Digital KS indstillinger

1.1 Projekttjekliste

Efter projektoprettelsen vil du blive sendt til projektets forsiden hvor du bliver mødt af en projekttjekliste. Tjeklisten er din guide til de vigtigste funktioner for dit projekt. Tjeklisten skal være med til at give dig muligheden for at danne dig overblik over hvilke funktioner og grundlæggende projektindstillinger som der er udfyldt og hvilke som mangler.

Tjeklisten indeholder følgende punkter:

1. Tilføj skemaer

2. Opsæt kontrolplan

3. Upload plantegninger

4. Tilføj eksterne organisationer

5. Tilføj underentreprenører

6. Upload dokumenter

Når du enten har klikket på eller fjernet alle punkter i tjeklisten, forsvinder tjeklisten af sig selv. Du kan derfor selv vælge om du gerne vil se listen eller ej.


2. Skabelonsprojekter

Som en ny funktionalitet bliver skabelonsprojekter tilgængelig til brug fra computeren. Opdateringen har til hensigt at gøre det hurtigere og nemmere at oprette et projekt som en skabelon, samt selve brugen af et skabelonsprojekt i hverdagen.

I udarbejdelsen af denne funktionsoptimering bliver projekter og skabelonsprojekter skilt ad, så der ikke længere er tale om en indstilling på det enkle projekt, men en helt separat projekttype. Denne adskillelse betyder at dets muligheder bliver mere brugervenlige og mere tilgængeligt end tidligere. Det betyder også at kun de indstillings-og opsætningsmuligheder der kopiers over ved ’opret projekt via skabelon’ er de eneste tilgængelig til redigering/ opsætning på skabelonsprojektet.

Dertil kommer ’Skabelonsadgang´, der en separat styring, for brugere, således man fremover kan differentiere hvem der har adgang til hvilke projektskabeloner.

Denne funktion vil være at finde under projektindstiller på skabelonsprojektet og indeholder følgende funktioner:
1. Hvem der skal kunne anvende skabelonen til at oprette projekter på computeren og appen (skabelonsadgang)

2. Hvem der skal have adgang til de projekter der bliver oprettet via skabelonen (brugeradgang).

Det betyder at man som bruger får øget mulighed for at styre hvem der skal kunne hvad i iKontrol.

Ved oprettelse af skabelonsprojekter kan følgende data opsættes samt kopieres med over ved ’opret projekt via skabelon’:

1. Skabelonsadgang (Kopiers ikke med over ved ‘opret projekt via skabelon’)

1.1 Hvilke brugere der har adgang til at oprette projekt via skabelonen samt redigere i skabelonen

1.2 Administratorer: Altid/Opret og rediger skabeloner

1.3 Projektleder: Rediger skabeloner

1.4 App-bruger med læseadgang: kan oprette nyt projekt via skabelon, men ikke redigere i det nye projekt.

2. Stamdata

2.1 Bygningsdelsliste

3. Digital KS opsætning

3.1 Kontrolplan og kontrolmængder

3.2 Skemaer (også projekttilpasset).

4. Dokument mappe-struktur (ikke selve dokumenterne)

5. Tegnings mappe-struktur (ikke selve tegningerne)

6. Udskriftsskabeloner

7. Projektmenu indstillinger (Tilpas projektmenu)

8. Projektstruktur/Underprojekter

9. Projektinformationer/Avanceret

9.1 Faggruppe

9.2 Link til kort

9.3 Beskrivelse til udskrifter

9.4 Vis skemamapper i appen

10. Alt under Projektinformationer/ Virksomhedsoplysninger

11. Alt under Projektinformationer/ Projektorganisation

11.1 OBS: brugere med ‘tilknyt til fremtidige projekter’ tilføjes også til projekter oprettet via en skabelon

Hvis der oprettes et projekt via projektskabelonen, skal du tage stilling til følgende elementer:

Via app:

· Sagsnr og projektnavn

Via backend:

· Sagsnr og projektnavn

· Projektadresse

· Brugeradgang

· Projektmappe placering

3. Projektoversigten og Nyheder

Opdateringen betyder at projekttypen og dens status fremover vil fremgå som del af projektlisten. På den måde kan man fremover se hvorvidt et projekt er en skabelon eller inaktiv samt filtre efter dette.

Nyheder vil ligeledes blive fremhævet mere, samtidig vil indholdet til nyheder automatisk bliver fjernet når de er mere end 6 måneder gamle.

Dertil, er følgende funktioner blevet fjernet:

· Tile-visning af projekter på projektlisten

· Feltet ‘Oprettet af’ er fjernet for at gøre mere plads til beskrivelse. Funktionen har kun har kigget på om projektet er blevet oprettet via integrationer.

Fandt du dit svar?