Vil du gerne oprette et nyt projekt skal du først logge ind i dit iKontrol, og være på siden "Dine projekter". Herfra, holder du musen over "Opret" og vælger "Projekt" i menuen.

Du kommer nu ind til projektoprettelsen, hvor du vil komme igennem følgende punkter som vil blive gennemgået nedenfor:

 1. Projekttitel og start/slutdato

 2. Lav en projektstruktur

 3. Tilføj brugere

 4. Tilpas projektmenu

 5. Eftersyn (Kun hvis du bruger Eftersynsmodulet)

 6. Placer i projektmappe

 7. Opret projektet

 8. Færdiggør opsætningen af projektet

Projekttitel og start/slut

I dette flow kan du indtaste projektets navn, sagsnummer, startdato mm. De oplysninger som du skriver herinde er også de oplysninger som der bliver vist i dine udskrifter.

Lav en projektstruktur

Vil du gerne oprette et underprojekt eller flere, skal du klikke på knappen "Opret underprojekt", hvorefter du kan oprette et eller flere underprojekter.

projektstruktur

Vil du gerne oprette ét underprojekt skal du klikke på feltet "Opret et underprojekt". Derefter kan du indtaste sagsnummeret og navnet på dit underprojekt.

Lav en projektstruktur 
OVet et underpmiekt 
1. Indtast og navn 
iKontroI Sal I. 
Opret

Vil du gerne oprette flere underprojekter, skal du klikke på feltet "Opret flere underprojekter". Derefter kan skal du vælge:

 1. Antal underprojekter: Her vælger du hvor mange underprojekter du gerne vil oprette

 2. Indtast sagsnummer og/eller navn: Her kan du skrive et sagsnummer og navn på underprojekterne

 3. Indtil nummeringen af underprojekterne: Her vælger du om det enten skal være et 'Tal' eller 'Bogstav' som underprojekterne skal oprettes med. Hvis du f.eks. vælger et tal så vil du oprette Sal 1,2,3,4..10.
  Du kan også vælge at springe hvert andet nummer over

 4. Når du klikke 'Opret' så vil dine underprojekter automatisk blive oprettet og tilkoblet dit projekt.

Lav en projektstruktur 
Ovet et undeprojekt 
1. Ant* 
Opret n ere 
2. Indtast sagsnummer og navn 
iKontrol sal 
3, rummereringen at underprojekleme 
ngstype: 
format 
Starl nummweing fra: 
Spring over 
Forrige 
o 
Nr. Navn

Vil du gerne slette eller omdøbe et underprojekt, skal du klikke på de tre prikker til højre for underprojektet og så vil du blive vist menuen hvor dette kan gøres.

「 1 匕 一 - kont - 1 8 
〔 18 」 一 * 0n1 一 0 - Sal 7 
「 181 一 - 宣 53- V 5 
冖 1 」 1 一 * 0M3- 「 5 
〔 181 一 - 11 5 1 3 
冖 1 」 1 一 「 2 
一 18 」 一 * 0n1 「 0 - S 1 
Lav en projektstruktur 
03d0b 
vælgformat• 
d kt 
9 ! u & projek - m 
0 
Nt.Navn 一 一 ; v + N 「

Tilføj brugere

I dette flow skal du tilkoble de brugere som du gerne vil have får adgang til projektet. Du tilkobler en eller flere brugere ved at klikke i den firkantede boks til højre for brugeren. Hvis du gerne vil have en hel brugerkategori tilkoblet, kan du vælge at klikke boksen af i den blå fane og så vil alle brugerne i kategorien blive markeret.

Tilføj brugere 
Søg efter og marker de brugere der skal have adgang til projektet 
q efter b ruger 
Sørensen 
Gunnar Clausen 
Maria Cap 
Engangskode flow 
meside 
Ingen aogang 
Administrator 
Læseadgang 
Forrige 
5 valgt 
3 valgt

Du kan alternativt også søge enten på 1) brugerens navn eller på 2) faggrupperne der er oprettet:

Tilføj brugere 
Søg efter og marker de brugere der skal have adgang til projektet 
Q Søg effe bruger 
A.H. Sørensen 
G umar Clausen 
HietMWSide 
Projektleder 
Projektleder 
5 valgl

Tilpas projektmenu

I dette flow kan du vælge hvilke moduler som brugerne skal kunne se når du logger ind på computeren og i appen. Bruger du f.eks. ikke Fotodokumentation på projektet, kan det være en god ide at deaktivere modulet, så der ikke er mulighed for fejloprettelser eller fejlklik.

Tilpas projektmenu 
Hvilke moduler Skal være aktiv på projektet 
Fotod on 
Digital KS 
Opgave 
Drift og vedligehold 
Aftalesedler 
Kalender 
rige

Eftersyn

Anvender du modulet 'Eftersyn' kan du her oprette projektet som en ekstern lokationen med det samme. Klik på boksen til højre for "Opret også som ekstern lokation", vil projektet automatisk blive oprettet som en ekstern lokation.

Eftersyn 
Skal projektet anvendes som ekstgn lokation? 
Omet også som ekstem

Placer i projektmappe

Vil du gerne oprette en projektmappe, eller har du allerede en mappe du gerne vil have projektet bliver gemt i, kan du gøre dette her. Har du allerede oprettet nogle projektmapper skal du finde mappen og klikke boksen til venstre for navnet af, og derefter vil projektet blive lagt i den valgte mappe. Dette er vist ved 1) i det nedenstående screenshot.

Vil du gerne oprette en ny projektmappe, kan du under punktet 2) trykke på knappen "Opret projektmappe" hvorefter du kan lave en ny mappe.

い p 怛 ヨ い 0 YO 
く 
く 
6jcqev ロ 
新 ロ 
い e 凹 0 帰 p 凵 n 「 ] 
い 物 」 d ロ 
Ⅲ 引 ロ 
趙 く 
adde 山 い 制 0 引 d に 初 d rp 山 0 朝 
adde 山 Old ! 02 旧

Opret projektet

Projektet er nu klar til at blive oprettet med de oplysninger og indstillinger som du har indtastet gennem oprettelsen. Trykker du på "Opret projekt" bliver projektet oprettet og du kommer direkte ind på projektet.

Vil du gerne gå tilbage og ændre noget i oprettelsen, kan du altid trykke på "Forrige" knappen og gå tilbage til det flow du gerne vil redigere i.

Sådan! Dit projekt er nu klar til oprettelse 
Når du har oprettet projektet kan du via projekttjeklisten, på dit dashboard, få et overblik over øvrige 
opsætningsmuligheder 
FO rrige

Færdiggør opsætningen af projektet

Vil du gerne opsætte en kontrolplan, uploade tegninger, tilføje en underentreprenør, mm. Kan du bruge Projekttjekliste, som kan guide dig igennem de forskellige opsætninger.

Du se hvordan den fungere her: Læs om projekttjekliste

Projekttjeklisten vil altid blive vist inde på et projekt i den højre side af din skærm.

Projekttjekliste 
t' at 
at dit 
Tilføj u nderentrepren•rer 
@ du d« 
opqm 
kan du ti I 'øje h« 
upload dokumenter 
ni*tet

Yderligere artikler som gode at læse igennem:

Vil du gerne læse mere om de forskellige projektindstillinger kan du nedenfor se en liste over nogle af dem:

Projekter og projektstruktur

Projektdokumenter

Opret ekstern organisation

Opret underentreprenør

Har du nogle spørgsmål er du er altid mere end velkommen til at ringe til vores support på +45 70 60 60 55 eller skrive en e-mail til vores os på support@ikontrol.dk

Fandt du dit svar?